Děti z 1.A, 1.B, 2.A, 2.B a přípravné třídy jsou automaticky nahlášené na obědy od 18.11.2020. Pokud nepůjde Vaše dítě na oběd, odhlaste jej přes stravu.cz, popř. na tel. č. 773 341 305.

Děti s distanční výukou od 18.11.2020 si po přihlášení obědů (strava.cz, tel.), mohou chodit pro obědy pouze do jídlonosičů. Výdej obědů od 11.00 - 11.30 nebo po domluvě s všj.

Zdeňka Duhajská, všj