Dva týdny po Klokanovi, 1. dubna, proběhla další matematická soutěž, Pythagoriáda.

Tentokrát se soutěžilo bez žáků 9. ročníku, ve třech kategoriích, určených „šesťákům“, „sedmákům“ a „osmákům“.

Z celkového počtu 23 účastníků obstáli nejlépe tito:

6. ročník:

1. - 3.
Oliwia Hadryś (6. A) – 3 body
Veronika Králová (6. B) – 3 body
Radovan Šima (6. A) – 3 body

7. ročník:

1. – 2.
Gabriela Entnerová (7. A) – 2 body
Petr Křenek (7. A) – 2 body
3.
Nikola Mikulka (7. A) – 1 bod

8. ročník:
1. Michaela Kavanová (8. A) – 6 bodů
2. Štěpánka Chrástková (8. A) – 4 body
3. – 4.
Magdalena Donátková (8. B) – 3 body
Jiří Tesař (8. A) – 3 body

Vítězům Pythagoriády blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme.