Kdyby trpaslíci, chtěli hrát Sněhurce po večerech u táboráku písničky, jistě by si k tomu vzali nástroj, kterému se říká UKULELE.  Tento havajský strunný hudební nástroj podobný kytaře pro trpaslíky, jehož název by se dal přeložit z havajštiny jako SKÁKAJÍCÍ BLECHA nebo DAR, KTERÝ PŘIŠEL SEM, přišel dětem z Petrina ukázat na pěveckou soutěž jeden z porotců pan Jiří Pleva. Na další neobvyklý nástroj zvaný „DOBRO“ zahrál druhý člen poroty pan Karel Soukop. Trojici porotců doplnil náš pan učitel Michal Dufek, který nezůstal za ostatními porotci pozadu a posílil  minikapelu o hru na klasickou kytaru. A tak se hrálo, zpívalo a soutěžilo o sto šest.  Desítky nadaných dětí si nejprve s kapelou společně zazpívaly a pak už začaly měřit nejen své síly, ale i hlasivky při zpěvu lidových písní. Odborná porota to letos rozhodně neměla lehké. Hodnotila intonaci, frázování i celkový výraz jednotlivých účinkujících. Ve čtyřech kategoriích postupně zazněly desítky lidových písní v podání více než padesáti malých i velkých zpěváků. Vyrovnaná soutěž nakonec skončila s těmito výsledky:

1.třídy - 1. místo Bart Žíla  2. místo  Vojtíšek Gybas  3.místo Adámek Karajannis a Lilianka Ďurišová

2.- 3. třídy - 1. místo Terezka Kavanová 2. místo Anička Mikulková 3. místo Ondra Bosák a Alžbětka Benková

4.-5. třídy - 1. místo Lucinka Rajsová 2. místo Valentýnka Macková  3. místo  Eliška Kavanová a Jindra Hudec

 

Soutěžící byli za své vystoupení oceněni drobnou pozorností a sladkostí. Výherci soutěže získali pěkné ceny a někteří reprezentovali naši školu na okresním kole soutěže ve zpěvu v Břidličné.  

Děkuji všem porotcům, kolegům i kolegyním za pomoc s přípravou soutěže a především dětem, které se pečlivě na soutěž připravily a potvrdily tak, že na Petrině si zpíváme všichni rádi.

Mgr. Pavla Schneiderová 

 

Fotogalerie >>>