14. června 2016 se konalo vystoupení našeho hudebního souboru u příležitostu 90. výročí založení Petrina.  V hodinovém programu jsme divákům předvedli pásmo sestavené do tří bloků. V úvodu byla dramatizace operetky Z. Svěráka Budulínek, dále zazněly lidové písně a jako zlatý hřeb vlastní tvorba z dílny pedagogů naší školy Michala Dufka a Evy Janyškové. Svůj zpěv žáci také doprovázeli hrou na flétnu.

Sklidili jsme zasloužený potlesk a velké poděkování také od významného hosta, poslankyně Olgy Havlové.

Eva Janyšková, Zuzana Procházková, Michal Dufek