Konec školního roku se nám kvapem blíží a naši prvňáčci mají za sebou kus práce. Naučili se číst, psát i počítat. Ke konci roku je čekala poslední zkouška a to pasování na čtenáře. Tuto akci pořádala Městská knihovna Bruntál, které tímto moc děkujeme za krásně strávené dopoledne.

Mgr. Ivana Mičkerová
Mgr. Ludmila Závodná