V letošním školním roce mají žáci Petrina obohacenou výuku angličtiny o konverzační hodiny se zahraničním stážistou A. Üstünem.  

Přes organizaci Erasmus se podařilo získat mladíka studujícího výuku anglického jazyka na Univerzitě v Istanbulu. Žáci jsou nadšení a snaží se komunikovat. Vyučuje ve všech třídách kromě prvních a druhých.  Üstünův postřeh je také velmi příjemný. Říká se o nás, lidech ze severu, že jsme chladní, ale je velmi překvapen, jak přátelsky se k němu lidé chovají. Jeho stáž potrvá dva měsíce a je to velmi přínosné pro obě strany. Děti ztrácí zábrany mluvit anglicky a Üstün sbírá cenné zkušenosti ke svému budoucímu povolání. Velmi se mu zalíbila metoda výuky Helen Doron, kterou se na naší škole vyučuje od první do čtvrté třídy. Žáci deváté třídy mu v rámci odpolední procházky ukázali celé město, navázali přátelství a jejich snaha porozumět a vyjádřit své myšlenky v angličtině je pro ně nejlepší školou.