I v loňském roce, stejně jako v ostatních letech, se naše škola velmi aktivně a úspěšně zapojila 

do projektu Recyklohraní. V rámci tohoto projektu jsme na škole vyhlásili soutěž. Úkolem žáků bylo během roku donést co nejvíce použitých baterek a elektrozařízení. Zvlášť aktivně se zapojili především žáci prvního stupně a proto taky právě tyto třídy obsadily všechny tři stupně vítězů.

Na prvním místě se s obrovským náskokem umístila třída III.A pod vedením pana učitele Karla Mašlíka. Na druhém místě byla třída III.B s paní učitelkou Pavlou Schneiderovou a třetí místo obsadili žáci II.B s paní učitelkou Ivanou Mičkerovou.

Všem třem vítězným třídám byly předány diplomy a certifikáty na body, za které mohou třídní učitelé objednat pro děti odměny popř. školní pomůcky. Navíc každá třída dostala sladkou odměnu.

Všem zúčastněným velmi děkuji za zapojení do soutěže a doufám, že budou stejně úspěšní i příští rok.

Mgr.Kateřina Grygová

 

Fotogalerie >>>