V říjnu se uskutečnilo na 137 hasičských stanicích po celé České republice první velké předčítání nově vydané knížky Hasičské pohádky. Autory pohádek jsou sami hasiči. A nejen to. Hasiči tyto pohádky dětem sami četli. Naši žáci z druhých tříd měli možnost být u toho. A čtení z této nové pohádkové knížky se jim moc líbilo. Protože všichni byli velmi pozornými posluchači, dostala každá třída za odměnu jednu pohádkovou knížku, abychom si mohli přečíst také další příběhy. Děkujeme!

Pohádkové čtení bylo spojeno ještě i s prohlídkou hasičské stanice. A to jsme si také užili.

Ludmila Závodná
Ivana Mičkerová