Více než tři stovky dětí z bruntálských mateřských škol a prvního stupně naší školy se v úterý 24. října setkaly ve školní jídelně na akci Těšíme se do školy – petrinské art fórum bruntálských předškoláků.  První ročník tohoto výtvarného setkání se konal již před šesti lety. Zpočátku se malovalo na cestu před školou a akce se jmenovala Krásná cesta do školy. Lety jsme se rozhodli vyměnit silnici za dlouhé pásy balicího papíru v jídelně školy, křídy za voskovky a i název jsme malinko poopravili.  Co ale zůstalo stejné, je hlavní smysl setkání – být spolu, povídat si, malovat, prožít hezké dopoledne a podporovat nejen výtvarné cítění dětí, ale především jejich spolupráci a radost ze společného malování.  Vzhledem k tomu, že Petrin slaví v tomto roce 90. výročí, rozhodli jsme se mu k jeho narozeninám namalovat devadesát srdcí. Všechny děti pracovaly s nadšením a za svou práci byly odměněny sladkou svačinkou, medailí, voskovkami a především radostí ze společné práce. Vytvořená srdíčka budou zdobit budovu školy při akci O poklad domu Petrin 24. listopadu. 

Máme radost, že se naše výtvarné setkání těší oblibě u dětí i paní učitelek z mateřských škol, o čemž svědčí velká účast dětí z většiny školek ve městě. Moc jim tímto děkujeme.  Velké poděkování patří také žákům sedmých a devátých ročníků, kteří akci pomáhali organizovat a o své malé kamarády se letos opravdu vzorně starali. To největší poděkování ale patří Městu Bruntál, které nám finančně velmi pomáhá, abychom všichni mohli prožít krásné malířské dopoledne.  

Děkujeme! :-)

Mgr. Pavla Schneiderová

foto Pavel Ivánek

Fotogalerie >>>