Oxford s výukou angličtiny a výlety

18.  24. 3. 2017 (sobota  pátek)            

Hlásit se mohou skupinky od 12 + 1 pedagog ZDARMA

vč. vstupů a dalších výhod - viz info níže

Odjezdy z celé ČR

Video ze zájezdu můžete vidět na titulní straně webu www.ckvyukajinak.eu

 

*Ubytování je zajištěno v přátelských rodinách v Oxfordu

* Cesta do Británie zajištěna trajektem/zpět Eurotunelem

* Součástí programu je i prohlídka Oxfordu v angličtině s rodilým mluvčím

* Výuka angličtiny s rodilým mluvčím (9 lekcí)

* V ceně zájezdu pojištění storna

 

1. den  odjezd od školy (přesný čas bude uveden v pokynech na cestu). Trasa přes Německo, Nizozemí, Belgii do fr. přístavu Calais. 

2. den  v ranních hodinách přeprava přes kanál La Manche a přejezd do Oxfordu. Celodenní pobyt v OXFORDU (nejstarší univerzita na území Velké Británie), prohlídka památek s anglickým průvodcem v angličtině - návštěva Christ Church College, která se stala předlohou pro natáčení Harryho PotteraBodlain Library,Sheldonian theatre, další univerzitní koleje. Odpočinek, volno na nákupy. Odpoledneplavba na lodičkách. Možnost návštěvy Ashmolean Museum  sbírky umění a archeologie. Ve večerních hodinách ubytování v rodinách.

3. den  dopoledne výuka angličtiny 9  12 hod. Odpoledne návštěva rodiště W. Shakespeara STRATFORD UPON AVON (návštěva rodného domu W. Shakespearakostela Holy Trinity Church, kde je Shakespeare pohřben, volno na nákupy).  Ubytování v rodinách.

4. den  dopoledne výuka angličtiny 9  12 hod. Odpoledne návštěva prehistorické památky STONEHENGE (megalitické kameny umístěné na salisburské pláni v překrásné anglické krajině). Návštěva městečka SALISBURY (prohlídka středověké katedrály s listinou z roku 1215 Magna Charta Libertatum), volno na nákupy (k dispozici například POUNDLAND  obchod vše za libru). Návrat do rodin.

5. den  dopoledne výuka angličtiny 9  12 hod. Odpoledne návštěva středověkého hradu WARWICK, nově obohacený o prohlídku Warwick Dungeon (interaktivním způsobem mapuje historii a věznění na hradě, s anglickým výkladem, na způsob London Dungeon  muzeum hrůzy). V případě časových možností volno na nákupy ve městečku Warwick. Návrat do rodin.

6. den  celodenní pobyt v LONDÝNĚ: příjezd do LONDÝNA na Greenwich možnost vyfotografování se na nultém poledníku. Následuje plavba lodí (studenti tak vidí důležité památky Londýna, u kterých se staví a mohou si je tak vyfotografovat) kolem památek: Tower of London, Tower Bridge, London Bridge, St. Pauls´Cathedral, The Globe až do Westminsteru. Odpoledne pěší prohlídkaHouses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Whitehall, Downing Street 10, Trafalgar Square, Covent Garden, Leicester Square, Buckinghamský palác. Ve večerních hodinách odjezd z Londýna.

7. den  návrat ke škole.

 

Termín: 18.  24. 3. 2017 (sobota  pátek)                                             

Cena:  10 590 Kč (platí pro odjezdy z celé ČR pro všechny věkové kategorie studentů)

 

Cena zahrnuje:

- autobusovou dopravu od školy a zpět, daně v Německu, parkovné

- 4 x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí a pitným režimem v Oxfordu a okolí (oběd formou balíčku), max. 2  4 studenti v rodině

- 9 x 45 min. lekce angličtiny s rodilým mluvčím (3  4 skupinky max. po 15/17 studentech), závěrečný certifikát o absolvování kurzu angličtiny vč. kurzovného a všech poplatků, lektoři jsou rodilí mluvčí s certifikátem CELTA/TEFL  oprávnění pro výuku angličtiny pro cizince

- přepravu přes kanál La Manche

- služby průvodce CK

- informační materiály a plánky

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK

- pojištění léčebných výloh do výše 3 mil. Kč., pojištění storna zájezdu, pojištěníodpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění zavazadel, pojištění přivolání opatrovníka v případě hospitalizace dítěte (pojišťovna hradí rodiči dopravu a náklady spojené s pobytem u hospitalizovaného), kompenzace nevyužité dovolené (například dítě je hospitalizováno a pojišťovna proplatí 2000 Kč/den za nevyužitou dovolenou, je to druh kompenzace za to, že dítě přišlo o zážitky na zájezdu) úrazové pojištění  výše pojistného krytí specifikováno níže

- DPH

 

Cena nezahrnuje:

- vstupné  vybírá průvodce v autobuse, děti do 15 let 65 GBP, studenti od 16 let 70 GBP

*Oxford Christ Church College 8/8 GBP *Oxford plavba na lodičkách 7/7 GBP *Oxford prohlídka s průvodcem v angličtině 5/5 GBP * Stonehenge 8/10 GBP *Stratford upon Avon Shakespearův rodný dům 8/8 GBP *kostel Holy Trinity Church ve Stratfordu 2/2 GBP *Warwick Castle 17/17 GBP *loď po Temži 7/13 GBP

- další náklady nad rámec programu zájezdu

 

 

Naše zájezdy obsahují v ceně kvalitní pojištění: pojištění léčebných výloh dovýše 3 mil. Kč., pojištění storna zájezdu (v případě nemoci vrací pojišťovna 80% ceny zájezdu), pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění zavazadel, pojištěnípřivolání opatrovníka v případě hospitalizace dítěte (pojišťovna hradí rodiči dopravu a náklady spojené s pobytem u hospitalizovaného), kompenzace nevyužité dovolené(například dítě je hospitalizováno a pojišťovna proplatí 2000 Kč/den za nevyužitou dovolenou, je to druh kompenzace za to, že dítě přišlo o zážitky na zájezdu) úrazové pojištění...

Jsme cestovní kancelář (nikoliv cestovní agentura) a proto je zájezd pojištěn pro případ úpadku CK