Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 prožila budova Petrina oslavu svých 90. „narozenin“, kterou připravilo Sdružení rodičů a přátel Petrina ve spolupráci se ZŠ Bruntál, Školní, okresní knihovanou, Mateřskou školou Bruntál, Pionýrská a Střediskem volného času.

V dopoledních hodinách se zde sešla tříčlenná družstva bruntálských škol a soutěžila ve dvou věkových kategoriích v dobývání petrinského pokladu. Za splněné úkoly z historie Petrina

 i Bruntálu byli žáci šestých až devátých tříd na šesti stanovištích odměněni „stříbrnými petriňáky“. Za správné odpovědi jim je udělovali insruktoři SVČ oblečení ve středověkých kostýmech. Děti prokázaly velmi dobré znalosti z historie i současnosti našeho města. Tři nejúspěšnější družstva z každé kategorie si odnesla i pohár.

 Při závěrečné prohlídce budovy Petrina se mnozí podívali do míst, kam cizí noha málokdy vkročí – sklepení i půdní prostory. Všichni se rozcházeli s pocitem zajímavě prožitého dopoledne. 

  Odpolední čas byl určen širokou bruntálskou veřejnost. Od patnácti hodin probíhal bohatý program v různých částech budovy: soutěže, tvořivé dílny, tombola, taneční i hudební vystoupení. Každý návštěvník si mohl dát vytisknout na historickém knihtisku pamětní list. 

Komentovanou prohlídku Petrina připravili pro zájemce historička umění Ľubica Mezerová a ing. Zdeněk Žilka.

   Do trámoví věže byla uložena schránka s dokumenty upomínajícími na současný chod školy. S velkým napětím bylo očekáváno vyhlášení fotografické soutěže. Všechny zaslané práce byly vystaveny ve foyer ve 2. poschodí školy.

    Příznivce Petrina i sběratele turistických známek potěší Výroční turistická známka Petrina, jež je stále prodávána v recepci. 

 

Alice Pospíšilová

 

Fotogalerie >>>