Žáci prvních tříd se společně s žáky mateřské školy naladili na vánoční atmosféru na hudebním představení Zpívánky. Pro děti zde byl připraven pestrý hudební program, do kterého se často mohly i samy zapojit. Aulou školy zněly jak vánoční písně, tak také tradiční lidové písně.

Mgr. Hybnarová, Mgr. Voksová