Již několik dní děti z oken tříd toužebně sledovaly poletující bílé štěstí - sníh. I slitovali jsme se nad našimi robátky a vybaveni lopatami, pekáči či jinými dopravními prostředky vhodnými na sníh, jsme vyrazili ven. Šťastné tvářičky ošlehané větrem dokazují na fotografiích, že si děti společných radovánek na sněhu opravdu užily. 

učitelé 1. stupně

 

Fotogalerie >>>