Ve čtvrtek 6. dubna proběhlo školní kolo recitační soutěže pro 2. stupeň. Účastníci byli zařazeni do IV. kategorie – 6. – 7. ročníky a do V. kategorie – 8. – 9. ročníky. Svou interpretaci básní předvedlo sedm žáků. Tříčlenná porota vybrala vždy první dva nejlepší recitátory, kteří nás budou reprezentovat v městském kole 25. dubna 2017 v SVČ Bruntál. Oceněni byli:

IV. kategorie – 1. místo Eliška Kavanová z 6. A, 2. místo Marek Zdráhal ze 7. A, 3. místo Marie Horáčková z 6. A a Viktorie Adéla Ferencová ze 7. A. 

V. kategorie - 1. místo Sára Macková z 8. A a 2. místo Petr Křenek také z 8. A.

Soutěžící byli odměněni diplomem či účastnickým listem a sladkou pozorností.

V Bruntále 10. dubna 2017

Mgr. Alice Pospíšilová