Jako každý rok i letos se žáci naší školy zúčastnili Ekologické soutěže, kterou pořádala ZŠ Bruntál, Okružní dne 4. 5. 2017. Letošní ročník soutěže měl název Barvy a tvary přírody. Podle toho byli také zaměřeny různé soutěžní disciplíny. Žáci byli zkoušeni z různých přírodopisných témat, které se dotýkali i dalších oborů jako například jazykové znalosti či matematické dovednosti. Soutěže se zúčastnilo celkem šest škol z Bruntálu a Krnova a celkem čtrnáct družstev. 

Za naší školu nás reprezentovali žáci 8.A Sára Macková a Petr Křenek a z 9.B Magdaléna Donátková a Veronika Chlubná. Nejvíce žáky zaujalo pozorování a určování mikroskopických preparátů (např. křídlo mouchy, trepka, ptačí péro apod.), ve kterém získali plný počet bodů. Naopak nejvíce zabrat jim dalo rozpoznávání hornin a minerálů, které ani nesměli olizovat (např. sůl kamennou). Velice zajímavá byla disciplína, ve které žáci přiřazovali zvířatům jejich oči, u této disciplíny se žáci nejvíce pobavili, když zjistili, že vyřazovací metodou jim zbyly jen naprosto neslučitelné dvojice (např. králík domácí a oko s temně oranžovou duhovkou). 

Soutěž byla zpestřena o nesoutěžní stanoviště Lesů ČR, kde žáci přiřazovali stromům jejich plody nebo skládali dohromady houby. Mohli si zde také prohlédnout a ohmatat několik zvířat ze SVČ. Pro žáky bylo připraveno občerstvení ve formě čaje a pečené buchty. Někteří z účastníků již byli na soutěži po několikáté, což značí o její značné atraktivnosti pro žáky. Určitě se této soutěže žáci naší školy zúčastní i příští rok. Organizátorům a účastníkům soutěže srdečně děkujeme. 

Mgr. Kateřina Grygarová