Dne 23. 5. 2017 proběhla v prostorách auly na základní škole Petrin beseda žáků I. stupně s asistenty prevence kriminality a strážníkem městské policie.

Jednalo se pouze o první z celé řady plánovaných besed, ať už obecných, či tematických. 

Žáci se volnou formou dozvěděli mnoho informací ohledně pracovní náplně jak asistentů, tak strážníků, zjistili, jaké jsou rozdíly v uplatňování práva, v čem jim mohou asistenti či strážníci pomoci a samozřejmě příklady dobré praxe ze zkušeností s terénní prací.

Celá beseda byla koncipovaná jako vyučovací hodina, ale díky zájmu žáků a přívalu otázek z jejich strany, se beseda protáhla. 

Nejčastějšími tématy bylo řešení dopravní situace, otázka záškoláctví, drobných krádeží v obchodech či ozbrojenosti asistentů při výkonu služby.

Za aktivitu pak byli žáci odměněni propagačními materiály a reflexními předměty pro osobní bezpečnost.

Mgr. Michal Dufek