Hned první školní týden měli žáci druhých a třetích tříd zpestřen výukou plavání. Ve jménu hesla: "SPORTEM PRO ZDRAVÍ, KRÁSU A RADOST Z POHYBU", které je vyobrazeno na zdi plaveckého bazénu, se děti směle pustily do nových plaveckých technik.

Jelikož měla většina z nich natrénováno z letních dovolených, bylo rozdělení do výkonnostních skupinek pro plavčíky těžkým oříškem. Nakonec si ale všichni společně zadováděli ve vodě, kde dokonce i nesmělejší děti překonaly svůj strach a naplno si užívaly vodních radovánek.

Mgr. Hybnarová, Mgr. Opělová, Mgr. Voksová