Dne 4. 10. 2017 proběhla na naší škole preventivní akce s názvem Prevence šikany a krádeží. Akce byla určena pro žáky 6. a 7. tříd naší školy. Na školu dorazil pan por. Marek Pelikán a sdělil interaktivní formou žákům vše důležité a zajímavé v souvislosti s uvedenou tematikou.

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 pak na Krajském ředitelství policie MsK Oddělení tisku a prevence Bruntál proběhla akce s tematikou Trestní odpovědnost mládeže. Ta byla určena pro žáky 8. a 9. tříd a dětem se skvělým způsobem věnovala por. Bc. Pavla Jiroušková.

Obě akce byly žáky přijaty mimořádně kladně. Děkujeme zástupcům Policie ČR za jejich preventivní práci!

Mgr. Michal Dufek