Všechna vystoupení, která jsme s našimi petrinskými muzikanty zažili v domově Pohoda, se nesla ve velmi milé a přátelské atmosféře. Nejinak tomu bylo v letošním adventním čase. V pondělí 4. prosince jsme sem přišli zahrát a zazpívat nejen koledy, ale také naše vlastní autorské skladby.

Vystoupení bylo úspěšné, tím myslím, že se nám na tvářích diváků podařil vyloudit radostný úsměv i nějaké ty slzičky dojetí. V závěru si děti se seniory povídaly a vyslechly si slova chvály, což nás všechny naplnilo radostí a chutí do nové muzikantské práce.

S přáním krásných Vánoc jsme se rozloučili a těšíme se na další setkání.

Mgr. Eva Janyšková