Sára Macková a Petr Křenek z třídy IX.A reprezentovali naši školu na okresních kolech olympiád z českého jazyka a dějepisu. Ve velkém sále SVČ Méďa v Krnově se vždy sešlo na 35 účastníků=vítězové školních kol.
Letošní ročník dějepisné olympiády nesl podtitul „To byla první republika aneb Československo v letech 1918-1938.

Český jazyk byl rozdělen na dvě části, gramatickou a slohovou, v níž se žáci zamýšleli nad tím, který předmět by rádi nově zařadili do školního vyučování.
Oba žáci pilně studovali, sehnali si velké množství studijních materiálů k danému tématu. I přes veškerou snahu se jim nepodařilo zvítězit a následně postoupit do celorepublikového kola, přesto si vyzkoušeli v životě něco nového a získali cenné zkušenosti.

Oběma moc děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy :-)

Mgr. Kateřina Stáňová