V úterý 24. 4. nás v naší škole navštívila tanečnice Kamila Limberk. Paní Kamila se věnuje latinsko-americkým tancům, ale také trance dance či dance józe apod. Pro naše děti si připravila ukázkovou hodinu a základní kroky těchto tanců. Ukázkové hodiny se zúčastnila všechna oddělení školní družiny, do tance se zapojili jak děvčata, tak chlapci a velmi se jim tento čas strávený tancem líbil.

Pokud budou mít děti a jejich rodiče zájem a odevzdají vyplněné přihlášky na taneční lekce, bude Kamila naši školu navštěvovat pravidelně.
Bc. Lenka Michnová, ved. vychovatelka