V rámci spolupráce katedry francouzského jazyka a literatury pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál, navštívila naši školu studentka z Francie, Anais. Návštěva se uskutečnila prostřednictvím reciproční stáže mezi PdF UK a ESPE de I Universite de Nantes.

Anais strávila společně s žáky třetího a čtvrtého ročníku dvě hodiny anglického jazyka. Žáci tak měli možnost nejen ukázat své dosavadní znalosti, ale také si mohli vyzkoušet komunikaci výhradně v cizím jazyce.

Mgr. Černá, Mgr. Mikulková