V lednu se naše škola zapojila do projektu „Sportuj ve škole“/Hodina pohybu navíc/. Týká se to dětí, které jsou většinou odpoledne ve školní družině a chtějí si zasportovat, vyzkoušet nové sportovní aktivity a zároveň se u toho pobavit pohybem se svými spolužáky.

Děti se budou scházet každý čtvrtek od 13.30h. do 14.15h. pod vedením paní učitelky Mgr. Zuzany Bartlové.
Zuzana Svobodová