Naši žáci osmých tříd se v letošním roce podílejí na mezinárodních projektech E-twinning. Jedná se o spolupráci škol různých zemí, kdy spolu děti pracují na vytčeném cíli, poznávají se nejen navzájem, ale i kulturu a zvyky partnerských zemí. Komunikace probíhá v angličtině, takže se využívají znalosti z hodin v praktické komunikaci. 

Naším prvním projektem je Virtual Travel, což bychom mohli přeložit jako "Virtuální cestování". Cílem je poznat města a zvyky partnerských zemí, kterými jsou Chorvatsko, Lotyšsko a Gruzie. Děti prezentovaly své země, hrály znalostní hry, také řešily rébusy, ve kterých byly ukryty GPS polohy spřátelených škol. Podaří se nám získat Quality Label (certifikát kvality) za naši práci? Nevíme, ale určitě se o to pokusíme! 
 
Mgr. Radek Černý