11. dubna se žáci 5.- 9. tříd aktivně připravovali na dopravní soutěž, jejíž součástí jsou také základní zásady poskytnutí první pomoci. Seminář vedli záchranáři z Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Bruntál, Dan Šiška (ze Záchranné zdravotnické služby Bruntál), Mirka Kroupová a Josef Kočnar. Děti se prakticky seznámily se zásadami poskytnutí první pomoci především u poruchy vědomí, při tepenném krvácení,

při zásahu elektrickým proudem, při tonutí. Vyzkoušely si srdeční masáž, umělé dýchání, zotavovací polohu. V neposlední řadě byly poučeny o tom, že součástí záchrany člověka je také včasné volání na tísňovou linku 155.
Děkujeme záchranářům za čas, který věnovali našim dětem.
Mgr. Marie Galuszková