Žáci II. stupně se zúčastnili výtvarné soutěže, kterou pořádal MAS Hrubý Jeseník, z.s. Tématem soutěže bylo „Maluj místo kde žiješ, kde jsi rád“. Práce Zdeňka Horváta ze 6. A a Veroniky Králové z 9. B patřily k těm, které odborná porota zařadila k těm nejzdařilejším. Zdeněk Horvát namaloval pohled na Slezskou Hartu při

zapadajícím slunci a Veronika Králová graficky ztvárnila horu Praděd s vysílačem.

Mgr. Nikola Machů