Myslivci z okresu Bruntál uspořádali ve Společenském domě přehlídku trofejí zvěře ulovené v našem okrese v uplynulém roce. Tuto akci jsme si s dětmi samozřejmě nemohly nechat ujít, a proto se třídy 2.A a 3.A na přehlídku vypravily.


Na chovatelské přehlídce byly vystaveny trofeje zvěře, která se zde vyskytuje, zejména: jeleni, srnci, divočáci, mufloni a kamzíci. Myslivci dětem také poutavě vyprávěli nejen o trofejích, ale i tom, jak pečují o zvěř, a co je vlastně náplní jejich práce.
Dětem se výstava velice líbila, často kladly otázky a zajímaly se o to, co vidí. Získané informace se jim jistě budou velice hodit v hodinách prvouky.
Mgr. Šárka Bradová, Mgr. Markéta Voksová