V sobotu 15. 12. 2012 se jako každým rokem konaly Vánoce na bruntálském zámku. Bylo zde spousta vánočních dílen a také se představily děti z různých základních a mateřských škol se svým pěveckým nebo tanečním vystoupením. Z naší školy vystupovaly děti z 1. stupně pod vedením paní učitelky Procházkové a paní vychovatelky Svobodové s tanečkem Čertíci a vánočními koledami. V poledne byly vyhlášeny výsledky soutěže O nejkrásnější vánoční ozdobu. Školní družina p. vychovatelky Zuzana Svobodové získala také jedno z ocenění za kolektivní práci dětí a odnesla si pro děti odměnu. Byla zde krásná předvánoční atmosféra.

Zuzana Svobodová