V rámci rozvíjení znalostí a dovedností žáků naší školy v oblasti finanční gramotnosti, jsme se rozhodli pro žáky uspořádat pobytový projekt, kde by se žáci seznámili s vytvářením rodinného rozpočtu. Tento projekt úspěšně proběhl v termínu 27. – 29. 5. 2019 na Turistické základně v Železné. Projekt byl realizován za finanční podpory společnosti Teplo Bruntál a.s., Sdružení rodičů a přátel Petrina a ZŠ Bruntál, Školní 2. Díky těmto finančním darům byl projekt pro žáky zcela bezplatný a mohli se jej tedy zúčastnit všichni žáci osmého ročníku naší školy.


Žáci se při pobytovém projektu podrobně seznámili s praktickými ukázkami vyplňování složenek, hledání nedostatků v pracovní smlouvě, s výpočty čisté mzdy a v neposlední řadě s plánováním a vytvářením rodinného rozpočtu. Žáci byli na začátku akce rozděleni do několika skupin, které představovaly rodiny a jako rodiny se museli během všech aktivit chovat. Společně se rozhodovali o koupi či pronájmu bytu nebo domu, při nákupu auta nebo při pořizování domácího mazlíčka. Všechna tato rozhodnutí ale museli zahrnovat do svých rodinných rozpočtů a naučit se vytvářet si také prostor pro finanční rezervy.
Projekt hodnotíme všichni velice kladně a myslíme si, že je velkým přínosem pro všechny žáky, kteří se jej účastnili. Věříme, že v následujících letech se nám opět podaří získat potřebné finance, abychom mohli tento projekt s žáky realizovat. V dnešní době exekucí a osobních bankrotů je jedinou možností získávat tyto znalosti již na základních školách, aby si je žáci dostatečně osvojili a vstupovali do dalšího života s opravdu kvalitním a komplexním vzděláním. Tento projekt žáky hravou formou seznamuje s problémy každodenního života a učí je vážit si nejen svých financí, ale také financí svých rodičů.

Zpracovala: Mgr. Kateřina Jandová
koordinátorka finanční gramotnosti ZŠ Bruntál, Školní 2
a organizátorka projektu Finance a rodina

 

Fotogalerie >>>