V tomto školním roce se škola zapojila do mezinárodního projektu Global money week, kdy se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili přednášky a workshopu, který zdarma poskytla společnost Yourchance o.p.s. pod vedením lektorky finanční gramotnosti paní Evy Kianicové.

S touto lektorkou naše škola úzce spolupracovala i při realizaci dalšího školního projektu s názvem Finance a rodina, který naše škola pro žáky vytvořila. V rámci projektu nám přijela paní Kianicová uspořádat projektový den, který byl financován z prostředků EU díky spolupráci lektorky s MAS Hrubý Jeseník, z. s.Výuka finanční gramotnosti musí pokrýt všechny žáky školy, proto se naše škola rozhodla vytvořit zcela atypický projekt Finance a rodina pro žáky osmého ročníku, který se uskutečnil v rámci třídenní pobytové akce mimo budovu školy. V takto neformálním prostředí se lépe naplnil očekávaný výstup, kterým bylo vytváření rodinného rozpočtu. Tento projekt úspěšně proběhl v termínu 27. – 29. 5. 2019 na Turistické základně v Železné. Žáci se při pobytovém projektu podrobně seznámili s praktickými ukázkami vyplňování složenek, hledání nedostatků v pracovní smlouvě, s výpočty čisté mzdy a v neposlední řadě s plánováním a vytvářením rodinného rozpočtu.

Žáci byli na začátku akce rozděleni do několika skupin, které představovaly rodiny a jako rodiny se musely během všech aktivit chovat. Společně se rozhodovaly o koupi či pronájmu bytu nebo domu, při nákupu auta nebo při pořizování domácího mazlíčka. Všechna tato rozhodnutí ale musely zahrnovat do svých rodinných rozpočtů a naučit se vytvářet si také prostor pro finanční rezervy.

Závěrem si všichni žáci vytvořili svá portfolia, která jsou pro ně zpětnou vazbou na veškerou problematiku týkající se vytváření rodinných rozpočtů a vůbec hospodaření celé rodiny v průběhu života.
Na základě spolupráce se společností Yourchance o.p.s. a s lektorkou finanční gramotnosti paní Evou Kianicovou naše škola získala bronzový certifikát finančně gramotné školy. A protože jsme měli za sebou projektový den pod vedením lektorky Evy Kianicové konaný v rámci projektu Finance a rodina, chyběla naší škole k získání stříbrného certifikátu pouze supervize v hodině při zapojení finanční gramotnosti do výkladu.

Tato supervize pod dohledem paní Kianicové proběhla 18. 6. 2019, takže naše škola získala tento školní rok i Stříbrný certifikát finančně gramotné školy.


Mgr. Kateřina Jandová
koordinátor finanční gramotnosti