Tak jako každý rok, i letos jsme se společně vypravili do městského parku „S lampiony za strašidly“. Akce, která má u nás na škole již mnohaletou tradici, se konala v pondělí 4. listopadu v podvečer. Přestože počasí v těchto dnech nebylo příliš příznivé, pondělní odpoledne se nakonec vydařilo a kolem páté hodiny odpolední se před Petrinem shromáždila spousta strašidel, příšerek a různých jiných masek.

Děti, jejich rodiče, prarodiče, kamarádi, další příbuzní a známí vytvořili dlouhý průvod, v němž přes náměstí až do parku vyrazilo téměř tři sta lidí. V parku na všechny čekal program připravený žáky ze školního žákovského parlamentu. Na několika stanovištích plnily děti zajímavé úkoly, za které byly odměněny sladkostí. Vzhledem k příznivému počasí a programu našich „parlamenťáků“ se nikomu z parku nechtělo domů.

Děkujeme všem kolegům i dětem ze školního parlamentu za pomoc při organizaci průvodu a už teď doufáme, že se příští rok s lampiony za strašidly vydáme minimálně v tak velkém počtu jako letos.

Mgr. Pavla Schneiderová, Mgr. Markéta Voksová