Žáci naší školy se zúčastnili dvou projektů v rámci mezinárodní platformy e-Twinning. Jednalo se o projekty „Virtual Travel“ a „e-Safety. Mind map it!“. V těchto aktivitách spolupracovali se školami z Litvy, Gruzie, Chorvatska, Itálie a Ukrajiny. V praxi používali anglický jazyk během videokonferencí, plnili a připravovali kvízy, prezentovali své město, školu i zemi. Hojně využívali počítačovou techniku.


Za příkladnou práci na těchto projektech byli národní agenturou ohodnoceni certifikátem „Quality Label“, který „je udělován inovativním projektům, které splňují kritéria kvality a které mohou ve svých zemích sloužit jako příklady dobré praxe.“

Vrchol představuje udělení „European Quality Label“, které je důkazem toho, že „naše práce, práce žáků a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům.“ Je třeba zmínit i fakt, že šlo o úplně první projekty naší školy, které byly současně takto vysoce ohodnoceny.
V současné době ve škole pracujeme se žáky prvního i druhého stupně na třech projektech, které zahrnují více než 19 škol prakticky z celé Evropy a přidružených zemí. Budeme rovněž usilovat o udělení prestižního certifikátu „e-Twinningová škola“.

Držíme našim dětem pěsti, aby jim vydrželo nadšení a zopakovali úspěch i v tomto školním roce.

Mgr. Radek Černý