V úterý 26.11. 2019 se od 15.30 konala ve školní jídelně na ZŠ Školní 2 Bruntál akce „kulatý stůl“. Jednalo se o setkání lidí zainteresovaných do projektu Střediska volného času v Bruntále, Vím, kam mám jít. O projektu jsme psali již minule. Jedná se o projekt, který má vzbudit povědomí o řemeslech u žáků druhého stupně základních škol v Bruntále a Vrbně pod Pradědem. Děti si v rámci projektu zkouší práci řemeslníků, kteří lektorují svá řemesla (stolař, kosmetička, švadlena, instalatér, zedník, řezník, zahradnice, apod.). Mohou si tak samy udělat obrázek  o tom, zda je pro ně předváděné řemeslo zajímavé či nikoli.

Mezi pozvanými nebyli pouze rodiče a žáci, kteří navštěvují workshopy, ale také zástupci SOŠ Bruntál, Úřadu práce, zástupci ředitelů základních škol, výchovné poradkyně a lektoři z již proběhlých workshopů. Organizátorem setkání byly kariérové poradkyně SVČ Bruntál.

Celkově se hodnotila úspěšnost projektu klíčové aktivity – kariérového poradenství. Autorka projektu a ředitelka SVČ v jedné osobě Mgr. Jana Franková mluvila o tom, jak vznikl celý projekt a jaké jsou jeho silné a slabé stránky. Kladně hodnotila práci celého týmu kariérových poradců. Vypíchla také skutečnost, že základní školy, které se projektu neúčastní toho zpětně litují. Místní Akční Skupina Hrubý Jeseník (MAS HJ) a jmenovitě Petra Elblová se ujala tohoto úkolu a projekt pro zbylé základní školy Bruntálu a blízkého okolí vzniká pod jejím vedením.

Když dostali slovo lektoři workshopů, aby zhodnotili práci s dětmi a jejich reakci na aktivity, kterých se v rámci výuky účastní, shodli se, že se jedná o projekt jedinečný. Výchovná poradkyně ZŠ Školní Mgr. Michaela Mikulková řekla: „Jedná se o převratný projekt a je škoda, že není rozšířen po celé naší republice. Ze svých zkušeností, které mám s žáky je pro ně velmi důležité kritérium zda půjdou na internát, kolik bude stát dojíždění, jestli budou mimo domov. Vůbec neřeší ten konkrétní obor, který se rozhodnou studovat. Projekt jim ukazuje dané povolání a to je důležité“ .

Díky projektu se nejen dívky, ale i chlapci hodně zajímají o práci kosmetičky. Během workshopu je paní Renáta Kociánová, majitelka kosmetického salónu, naučila masáž obličeje. Tohle žáky tak nadchlo, že by se v budoucnu rozhodovali i nad tímto studijním oborem. Bohužel však SOŠ Bruntál již tenhle obor nevyučuje. Ředitel SOŠ, Mgr. Michal Durec, řekl: „My bychom rádi měli tenhle obor v nabídce. Nově se však jedná o studijní obor s maturitou a studium bylo tak náročné, že studentky obor nebyly schopné zdárně dokončit“. Kosmetičkou se mohou stát také absolventi pouze kurzu, který v rámci rekvalifikace může hradit i Úřad práce. „Je pravda, že o tento obor je velký zájem“, uvedla Bc. Jana Ondrášková, DiS. Praxí se však ukazuje, že tenhle kurz není dostatečný. „Absolventky mají velké mezery ve vzdělání což je škoda. Je velmi důležité vybírat vzdělávací kurz pečlivě a na základě kladných referencí.“, uzavírá Renáta Kociánová.

Velkým překvapením pro všechny pozvané je fakt, že hranice mezi profesemi ryze ženskými a ryze mužskými téměř mizí. Ve workshopech je běžně vidět, že dívky více zaujme práce se dřevem a hoši si libují v masáži obličeje. Není neobvyklé slyšet od děvčete, že chce být automechanik nebo zedník a hoch kosmetičkou.

Dětem na ZŠ chybí pracovní činnosti tzv. dílny. V tom vidí problém výchovná poradkyně ze ZŠ Okružní, Mgr. Alena Buráňová. Z tohoto důvodu je všem základním  školám v Bruntále nabízeno docházet pravidelně do dílen SOŠ Bruntál,  kde se mohou seznámit s prací v dílně i s jednotlivými studijními obory.

Kariérová poradkyně podotkla, že žáky čekají i exkurze na stavbě, kde přímo při práci budou moci vidět několik řemeslníků – zedníka, elektrikáře, instalatér atd. I tohle je cesta jak představit žákům různé profese.

Z Úřadu práce se dozvídáme, že nejžádanější jsou dlouhodobě řidiči kamiónů, strojírenské obory (svářeči), technické obory, zdravotnické a sociální profese.

Pan ředitel  SOŠ reagoval se slovy, že součástí vzdělávání při studiu oboru opravář zemědělské a lesnické techniky je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T, B, C a příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 a ZK 311 W01.

Zavedla se i řeč na nejvíce obsazované obory, kdy byl označen kuchař-číšník. Tomuto povolání se po složení závěrečné zkoušky věnuje jen velmi malé procento absolventů. „Důvodem je finanční podhodnocení, nabídka práce jen na dohodu nebo bez smlouvy, tzv. na černo.“, řekl Bc. Radim Mádr, zástupce ředitele SOŠ.

Diskuze se vedla v příjemné atmosféře. Připravovaná akce byla předem hlášena, rodiče měli možnost ptát se všech přítomných na informace, které se běžně nedozví. Reagovat byli připraveni všichni účastníci diskuze. Velmi nepříjemné zjištění bylo, že přišla pouze jedna maminka se dvěma chlapci. Ta byla potěšena, že se na velkém plátně promítaly fotky z workshopů a mohla vidět jak celý workshop probíhá. Žáci byli, jsou a budou foceni v každém workshopu.

Otázkou zůstává jak dostat rodiče do škol? To je pro nás velké téma. Na absenci rodičů na školních aktivitách jsou dva pohledy. Jedni tvrdí, že rodiče nemají zájem a druzí zase, že nemají čas. Bohužel ani jedna z variant není uspokojivá. Děti jsou naše budoucnost a pokud se nebudeme více zabývat o jejich školní aktivity, nedostaneme dost podnětů k tomu, abychom pak společně s nimi vybrali  vhodné povolání, které by je naplňovalo a do budoucna i slušně živilo.