Jako již tradičně každý rok si školní sbor vyhradil chvilku, aby nás prostřednictvím moderní úpravy vánočních písní přenesl blíž napjatě očekávanému Štědrému dni. Sborový zpěv se prolínal s vystoupením sólistů. Hudební doprovod zajišťovali kromě pana učitele Dufka a paní učitelky Janyškové, také samotní žáci, kteří hráli na flétny a letos poprvé také na kytary a conga, kterými pod vedením taktovky sbormistra obohatili písně žáci 7. B Standa, Honza a Dezider.

A stejně jako na závěr přála paní ředitelka všem žákům, pedagogům a pracovníkům školy, i my bychom touto cestou chtěli přát Vám, pohodové prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do dalšího roku, který zajisté přinese spoustu skvělých příležitostí :-).

Za kolektiv zaměstnanců a žáků Petrina Mgr. Sára Černá.

Tato akce je finančně podpořena městem Bruntál.