V úterý 14. ledna proběhla promo akce k prezentaci žákovské práce v rámci projektu eTwinning, do kterého je naše škola zapojená. V současné době se žáci naší školy věnují třem projektům. Mladší děti, konkrétně třída 4. B, se zabývá ekologickým smýšlením v rámci projektu Be eco-friendly, starší děti, třídy 7. A a 9. A se zabývají projekty eTwinnovaTeens a Digital Democratic Dreamers. Děti, které mají být právem na co pyšné, předvedly pedagogům, dalším pracovníkům školy a rodičům výsledky své práce.

Povyprávěly jim, co vše už v rámci svých projektů absolvovaly a co je ještě čeká. Podívaná to byla opravdu zajímavá, návštěvníci prezentace se mohli podívat na plakáty, které žáci vytvořili, eko-tašky, fotky z videkonferencí s dalšími zeměmi zapojenými do projektu a mnoho dalšího. Na svých projektech budou žáci dále pracovat, výsledky jejich práce můžete sledovat na nástěnce eTwinningu, která je umístěna ve 4. patře (na II. stupni) vedle učebny 404.

Mgr. Sára Černá, Mgr. Radek Černý (koordinátoři projektu eTwinning)

 

Fotogalerie >>>