Za účelem rozvíjení znalostí a dovedností žáků naší školy v oblasti finanční gramotnosti, jsme pro žáky 9. ročníku uspořádali 16.–17. prosince dva projektové dny. Cílem projektu Finance a rodina bylo seznámit žáky s vytvářením a úskalím rodinného rozpočtu. Projekt byl realizován za finanční podpory společnosti Teplo Bruntál a.s. Díky tomuto finančnímu daru byl projekt pro žáky zcela bezplatný a mohli se jej tedy zúčastnit všichni žáci devátého ročníku naší školy.

První den se žáci rozdělili do skupinek po čtyřech žácích. Jejich úkolem bylo vytvořit rodinu a jako rodina zvažovat dopady svých finančních rozhodnutí na kvalitu života rodičů, i dětí.  Nejprve bylo nutné seznámit žáky s pojmy, které se vážou na rodinný rozpočet a samozřejmě nesmělo chybět finanční desatero. V závěru první části žáci pracovali s modelovými příklady rodin. Cílem úkolu bylo se rozhodnout a zdůvodnit, kterou rodinou by z finančního hlediska chtěli žáci být a jak by pomohli ostatním rodinám, aby měli finanční jistotu. Ve druhé části dne se zabývali převážně výdaji. Dozvěděli se, co jsou to investice, půjčky, hypotéky, a jaké mohou nastat problémy a možnosti řešení finančních problémů. Závěr první ho dne patřil bance a s ní spojené pojmy účet, výpis z účtu, platba z účtu, bankovní karta aj.

Druhý den začal týmovou hrou. Pro žáky byly připravené stanoviště, kde museli vyřešit pět složitých úkolů – vyplnit peněžní poukázku, na čas sestavit rozstříhanou bankovku, vyplnit kvíz k rodinnému rozpočtu, poradit si s rodinným rozpočtem a prokázat získané znalosti a dovednosti z předešlého dne.  Další aktivitou byla interaktivní online hra fingrplay.cz, která simuluje hospodaření rodiny v rozmezí třiceti let. V této hře musí žáci splnit vždy tři cíle – pořídit si vlastní bydlení, naspořit dětem a vytvořit si rentu na důchod. V této hře se žáci učí pracovat se spořením, se zabezpečením domácnosti a členů rodiny, s investicemi a nečekanými událostmi, které mohou v životě nastat. Dále se žáci podívali na témata pracovní smlouva a její nedostatky a kolik stojí kouření. Využili jsme i nadcházejících Vánoc, které jsou další významnou finanční položkou v rodinném rozpočtu. Závěr dvoudenní akce patřil ke shrnutí, utřídění a zopakování nových i starých informací vytvořením myšlenkové mapy, koláží a portfolií. Ocenili jsme tři nejlepší rodiny, vlastně čtyři, protože se stejným počtem bodů skončili na 3. místě dva týmy.

Projekt hodnotíme všichni velice kladně a myslíme si, že je velkým přínosem pro všechny žáky, kteří se jej účastnili. Věříme, že v následujících letech se nám opět podaří získat potřebné finance, abychom mohli tento projekt s žáky realizovat. V dnešní době exekucí a osobních bankrotů je jedinou možností získávat tyto znalosti již na základních školách, aby si je žáci dostatečně osvojili a vstupovali do dalšího života s opravdu kvalitním a komplexním vzděláním. Tento projekt žáky hravou formou seznamuje s problémy každodenního života a učí je vážit si nejen svých financí, ale také financí svých rodičů.

Zpracovala: Mgr. Nikola Machů
koordinátorka finanční gramotnosti ZŠ Bruntál, Školní 2
a organizátorka projektu Finance a rodina