I v letošním školním roce proběhla akce pod názvem „Pomáháme zvířátkům“. Poděkování patří všem třídám, jednotlivcům i rodičům, kteří se do sběru zapojili a zajistili tak velké množství kaštanů a žaludů pro zvířátka v zimním období. Nejvíce se zapojili nejmenší sběrači z přípravné třídy. Všichni sběrači získávají drobné dárečky, velké poděkování a především dobrý pocit, že přispěli lesním zvířátkům dobrotami do krmelců.

Děkujeme a těšíme se na bohatou nadílku kaštanů i v příštím roce!

Mgr. Kateřina Stáňová