Školního kola zeměpisné olympiády se zúčastnilo celkem 16 žáků.
Soutěž proběhla ve čtvrtek dne 21.2. 2013. Žáci soutěžili ve třech kategoriích. Úkoly byly dost obtížné, zaměřené na logické myšlení, na užití teoreticky nabytých vědomostí, na práci s atlasem i bez atlasu. 

Zde jsou jména vítězů každé kategorie:
A - Jakub Martinát VI.B
B - Sabina Schovánková VII.A
C - Marcel Janáček VIII.A

Vítězům gratuluji a všem účastníkům děkuji za projevený zájem. Byli jste fajn.

Mgr. Dagmar Pachutová

Fotogalerie >>>