V pondělí 18. 3. 2013 uspořádala paní vychovatelka Svobodová pro děti prvních ročníků preventivní program Zdravé zoubky. Nejdříve si s dětmi povídala o správné dentální hygieně a jak se děti mají o své zoubky starat. Potom děti shlédly na interaktivní tabuli příběh Jak Hurvínka bolel zub. Na závěr děti plnily úkoly v pracovním listě za který dostaly velkou jedničku a balíček, který obsahoval důležité věci ústní hygieny.

Zuzana Svobodová