„Požární ochrana očima dětí pro rok 2013“
Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Mohou se účastnit děti a mládež do věku osmnácti let. Také naši žáci 7. až 9. ročníku se aktivně zapojili a školního kola soutěže se zúčastnilo celkem 34 soutěžících ze třídy 7.A, 8.A a jeden žák z 9.A. Tři nejlepší práce z každé kategorie byly odeslány do vyššího kola.

Postup v 2. kategorii (žáci 6. a 7. roč.):
  1) Sabina Schovánková – 7.A
  2) Markéta Jochymková – 7.A

Postup v 3. kategorii (žáci 8. a 9. roč.):
  1) Sára Hrubešová – 8.A                                
  2) Markéta Vacková – 8.A
  3) Barbora Vičarová, Barbora Žeravíková – 8.A

Všem zúčastněným soutěžícím děkujeme a postupujícím gratulujeme k úspěchu a přejeme hodně zdaru ve vyšším kole soutěže.

Mgr. Helena Krýzová