„Náš svět 2013“
Žáci naší školy se zapojili do 40. ročníku soutěže dětského literárního projevu s názvem „Náš svět 2013“. Soutěž je jednokolová a není tematicky omezena. Soutěží děti do patnácti let z celé České republiky, takže konkurence je zde opravdu veliká.  Z dvanácti prací žáků naší školy byly vybrány čtyři nejlepší. Jejich autorkami jsou: S. Hrubešová, B. Vičarová, B. Žeravíková a M. Vacková, všechny ze třídy  8.A.

Všem čtyřem žákyním přejeme hodně štěstí v této soutěži.

Mgr. Helena Krýzová