Křesťanské sdružení Tesalonika připravilo pro žáky 1. stupně výchovně vzdělávací program na téma Velikonoce. Krátkými scénkami, vyprávěním velikonočního příběhu, soutěžemi a písničkami se žáci seznámili s křesťanským významem Velikonoc. Setkání se žákům líbilo, aktivně se do besedy zapojili a prokázali, že o významu, tradicích a zvycích Velikonoc toho ví opravdu hodně. 

Děkujeme panu Hotovi za zajímavé vyprávění.

Mgr. Ludmila Závodná, tř. uč. II.A