Recitační soutěž pro základní školy na území města Bruntálu
V úterý dne 16. dubna  2013 proběhl  1. ročník recitační v našem městě.  Uskutečnila se v pěti kategoriích a zúčastnilo se jí celkem 13 žáků naší školy, a to 9 soutěžících  z 1.-5. ročníku a 4 žáci z 6.-9. ročníku. Tříčlenné poroty vybíraly nejlepší  recitátory.
Z naší školy získala 2. místo v 2. kategorii Julie Jarošová z 3. A, 3. místo ve 4. kategorii obsadil Jakub Martinát ze 6.B.                                                                                  
První tři soutěžící v každé kategorii byli odměněni  diplomem a hodnotnou cenou, všichni ostatní získali účastnický list. Oběma našim úspěšným recitátorům blahopřejeme  a ostatním děkujeme za účast.

Všichni soutěžící  se ještě zúčastní  14. května zajímavé besedy se spisovatelkou Lucií Seifertovou.    

V Bruntále 16. dubna 2013                                                         
Mgr. Helena Krýzová
Mgr. Radmila Šaturová