V pátek 26.4. 2013 jsme se v dopoledních hodinách zúčastnili akce pořádané SVČ Bruntál spolu s Městem Bruntál při příležitosti Dne Země: Jarní probouzení parku. Do akce se zapojily např. Lesy ČR, Skauti Bruntál, myslivecké sdružení OSMK a mnohé další. Zapojili jsme se do plnění úkolů na různých stanovištích a za nádherného počasí si užili skvělý pobyt v přírodě.

žáci 5. A, B

Fotogalerie >>>