Ve čtvrtek 25. dubna proběhla na naší škole přírodovědná soutěž pro žáky 2. až 5. třídy. V tělocvičně bylo pro ně připraveno 10 stanovišť, na kterých plnili v družstvech nejrůznější úkoly. Poznávali byliny, ptáky, stromy, třídili odpad, z plastových víček vytvářeli rostliny a živočichy, řešili křížovky a společně malovali obrázek. Žáci se do soutěže aktivně zapojili a prokázali velmi dobré znalosti a vědomosti, a také to, že umí pracovat v týmu. Nejlepší družstvo z každého ročníku získalo sladkou odměnu. Na hladkém průběhu soutěže měli podíl žáci z druhého stupně, kterým tímto děkujeme za spolupráci. 

Mgr. Daniela Němcová
Mgr. Ludmila Závodná

Fotogalerie >>>