V pátek 17. 5. jsme měli tu čest navštívit nejstaršího obyvatele Domu Pohoda pana Košíka, který slavil v tento den své úžasné sté narozeniny. Paní ředitelka Domova pozvala u této příležitosti naše děti s paní učitelkou Procházkovou a paní vychovatelkou Svobodovou, aby zde vystoupily s hudebním a tanečním programem. Také oslavenci přednesly k jeho jubileu pěkné básničky. Byla to velmi dojemná a příjemná událost. Vystoupení dětí se všem zúčastněným moc líbilo a děti byly odměněny velkým potleskem.

Mgr. Zuzana Procházková a Zuzana Svobodová

Video na TV Portály: www.tvportaly.cz/bruntal/29893-ladislav-kosik-oslavil-v-domove-pohoda-ste-narozeniny