Literární soutěž
Sdružení hasičů ČMS a Okresní sdružení hasičů Bruntál vyhlásilo jako každý rok i letos výtvarnou a literární soutěž na téma Požární ochrana očima dětí 2013. Žáci naší školy se zapojili do literární části a dosáhli v okresním i krajském vyhodnocení skvělých výsledků.

V nižší kategorii L2 obsadila 3. místo žákyně 7.A  Markéta Jochymková.
Ve vyšší kategorii L3 dokonce zvítězila a získala 1. místo Markéta Vacková z  8.A.

Obě jmenované žákyně obdržely pěkné ceny a diplomy, ostatní účastníci obdrželi čestná uznání.
Oběma vyhodnoceným žákyním blahopřejeme k tomuto úspěchu. Další ročník soutěže bude vyhlášen v prosinci 2013.

Mgr. Helena Krýzová            
1. června 2013