Pátek 31.května byl den, na který se děti moc těšily. Byl to den plný her a žádné učení. Žáci 1. až 3. třídy nejdříve navštívili hasičskou stanici na Zeyerově ulici, kde se dověděli zase něco nového a vstoupili do míst, které doposud neviděli. Žáci 4. a 5. tříd  nejdříve sportovali nebo hráli stolní hry, a pak se také vydali na hasičskou stanici. V tělocvičně naší školy mezitím žáci z druhého stupně s paní uč. Dagmar Hlobilovou připravili pro předškoláky a děti z 1. stupně 12 stanovišť  s nejrůznějšími úkoly. Všichni se moc snažili, aby úspěšně nebo co možná nejlépe danou disciplínu splnili. Za splnění všech úkolů čekala na každého sladká odměna a malé dárky. Létající talíř a jojo si děti  s radostí hned vyzkoušely.  Dobrá nálada, radost a veselí doprovázelo celé dopoledne. Pochvalu a poděkování patří žákům druhého stupně, kteří opět dokázali připravit pro ty nejmladší žáky pěkný den.

Děkujeme tímto také firmě RETIX s.r.o., která byla sponzorem našeho Dne dětí .

Mgr. Ludmila Závodná
Mgr. Radmila Šaturová

Fotogalerie >>>