ZŠ Petrin, Školní 2, Bruntál pořádá k 800. výročí založení města v pátek 21. června 2013 od 9 - 11 hodin TURNAJ  VE VYBÍJENÉ pro žáky 4. - 5. tříd ZŠ Bruntál na Palackého náměstí tj. prostranství mezi restaurací Hvězda a papírnictvím

Tento projekt je financován Městem Bruntál.