Ve čtvrtek 12. 9. jsme od rána s napětím sledovali oblohu, zda nepřízeň počasí nepřekazí naše plány, ale naštěstí po celé dopoledne panovaly ideální povětrnostní podmínky a nic nebránilo v uskutečnění  akce Krásná cesta do školy – malování na chodníku. 

Autorkou a hlavní organizátorkou byla paní učitelka Schneiderová, ale protože jí několikatýdenní zdravotní handicap neumožnil přímou účast, celou akci na místě řídil pan učitel Mašlík. Předem bylo potřeba zajistit úklid silnice a chodníku v okolí školy a uzavření příjezdové komunikace. Jednání s Technickými službami, Městskou policií i stavbyvedoucím firmy provádějící rekonstrukční práce, vedla paní ředitelka, které za to, stejně jako výše zmíněným institucím, rovněž patří velké poděkování. 

Žáci 6.A a 7.A s panem učitelem Mašlíkem a paní učitelkou Maršíkovou hned ráno rozdělili plochu chodníků a silnice v okolí školy bílými čarami na jednotlivá políčka pro obrázky dětí. A bylo jich třeba opravdu hodně. 

Jako pořadatelé jsme měli velkou radost, když se během dopoledne dostavily nejen všechny třídy prvního stupně naší školy, ale také děti ze všech mateřských škol v Bruntále. Upřímně řečeno, byl to krásný zážitek sledovat nadšené školáky i malé předškoláky v jejich uměleckém zápalu a poslechnout si jejich často velmi zábavné komentáře ke svým vlastním výtvorům, ať už se na obrázku objevily princezny, autíčka nebo třeba dinosauři. 

Celkem se malování na chodníku zúčastnilo 305 bruntálských dětí, které byly za svou snahu odměněny nejen bonbóny, ale také krásnými medailemi z dílny paní učitelky Maršíkové a jejích žáků. Poděkovat se sluší rovněž paním učitelkám Janyškové, Mikulkové a Voksové za propagaci této akce přímo ve školkách a paní učitelce Malé za fotodokumentaci celého dění.  

Děkujeme všem dětem a jejich paním učitelkám za to, že přišly, a těšíme se na zopakování Krásné cesty do školy hned na začátku příštího školního roku. Chce se nám věřit, že bude ještě krásnější. :-)

Mgr. Karel Mašlík

Krásná cesta do školy na webu Bruntálského Deníku >>> 

Fotogalerie >>>